skip to content

Laatste nieuws

Tips voor de eerste weken
(19-04-2010)... lees meer >
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Balice de la cour des perdrix
(24-05-2010)... lees meer >
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Interview met Joep Rooijakkers
(19-02-2010)... lees meer >
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Interview met Freddy Celen
(26-08-2009)... lees meer >
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Voorjaarswedstrijden NCEF
(27-04-2010)... lees meer >
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Actueel

 


Voorjaarswedstrijden NCEF

geplaatst op: 27.04.2010
Actueel >> Nieuws

NCEF apetrots op nieuwe velden
De Nederlandse Club de Epagneul Français is helemaal terug aan het veldwerkfront. Twee veldwedstrijden in het voorjaar bieden het ras de kans om het spel op de wind te spelen in twee nieuwe velden. Een ultieme inspanning van oud voorzitter en nu ambassadeur gebruikshonden Ad Baijens bracht de club weer waar ze thuishoort. In het veldwerk. Dat de prestaties van het ras daarmee (nog) geen gelijke tred houden is minder belangrijk voor het nieuwe bestuur van de NCEF.
Oud en Nieuw
Er is veel water naar de zee gevloeid vooraleer deze ontwikkeling werkelijkheid werd. Een nieuw bestuur, afscheid van commissieleden en oudgedienden. Het komt de kynologische kernactiviteit van rasverenigingen niet ten goede. Zoveel ervaring deed jachthonden Nederland de laatste decennia wel op. Meestal is het een spiegel van de stand van zaken in het ras. Als de prestatiecurve van de honden oploopt concentreren bestuur en commissies zich immers op het begeleiden van de populatie en de organisatie van wedstrijden. Wordt het allemaal wat minden en loopt de dynamiek terug dan komt de aandacht op reglementen en bestuurlijke onmin.
De NCEF mag van geluk spreken dat, toen zich het voorgaande allemaal voordeed, een aantal oude en trouwe leden zich bereid toonde om nieuw leven in het ras te brengen en het besturen over te laten aan de nieuwe garde. Zo kan het, zo moet het en het kan niet anders.
Herkenbosch
De energie richtte zich eerst op het voorjaar. Nieuwe velden verwerven met wild en de jeugd een kans geven. Koos Huijskens woont in Vlodrop en hij vroeg brutaalweg aan zijn jagerneesters de heer Jan Behlau en Wolfhagen of hij in hun velden aan de Roer en op het Meinwegplateau een veldwedstrijd mocht organiseren. Koos wist niets van veldwerk maar wel veel van apporteren en nazoeken. We leerden samen de stiel bij mij in Baarle Nassau en heel wat kwartels later zag de Epagneul Français Ischa van diezelfde Koos zich de wedstrijd winnen met de Kwalificatie Goed. Henk Companjen keurde namens FTC en Orweja de groep van 12 honden. Heidewachtels, Grote Münsterlanders, Weimaraner Langhaar, Drentse Patrijshonden en de Epagneul Français dus vormden de bonte groep van Continentale II rassen die tot de Rubriek C van het Groene Boekje horen.
De rivier de Roer meandert nog echt en slijt scherpe bochten in het Roerdal. Patrijs en fazant bevolken de oevers en aangrenzende akkers. Licht oplopend naar de dorpsrand van Herkenbosch glooit het groen en zwart van de akkerbouw. De Beatrixhoeve trots in het centrum van een heel mooi stukje Nederland. Henk Companjen zei het treffend in zijn slotwoord. "Je weet niet eens als je over de snelweg naar het zuiden snelt, dat je zo'n mooie omgeving laat liggen, ik ben blij dat ik hier vandaag mocht toeven".
Het nationaal park de Meinweg daarentegen voert de groep door buitenlandse taferelen naar een 400 ha groot plateau waar Hans Huisman de grond bewerkt en het wild bewaakt voor grondheer Behlau. Wij mogen er wedstrijden en naast de reeën en varkens troffen we er toch fazanten aan. Het is er echt kouder dan 'beneden' aan de Roer en patrijzen wonen er niet maar fazanten wel en aangezien de jeugdhond op fazant kan scoren vonden de deelnemers het wel best.
Uitslag
Keurmeester en veldbegeleiders moesten er wel voor werken. Veel overkanten en ruige stukken uitgezocht bleek Hans van Cann (ook actief lid NCEF) er een goede neus voor te hebben. Hij vond het wild en enkelen konden daarvan profiteren. Vier Eervolle Vermeldingen en 2 kwalificaties Goed bepaalden de opbrengst. Goed voor een eerste keer in een nieuw veld. In het voorjaar geschikt voor 12 jeugdhonden. Koos brengt de gastheren een flesje wijn en hoopt dat we volgend jaar mogen weerkeren.
Angeren
De NCEF heeft nog zo;n lid in de persoon van Cor Peeters die samen met zijn vrouw Elly al heel lang is betrokken bij het ras. In zijn velden speelde zich lang een aanlegtest af maar ik vind dat niet zinnig. De lat voor het ras moet hoger liggen en alleen in officiële veldwedstrijden zijn de regels en de normen en het oordeel van de keurmeester op het juiste niveau. Daarmee niet gezegd dat aanleg niet getest zou mogen worden als voorbereiding op deelname aan wedstrijden. Zeker wel maar voor het herstel van dit ras moet het accent verschuiven van leuke sportieve bezigheden naar jagen, veldwerk en werk na het schot. De weg terug is moeilijk en stelt hoge eisen aan voorjager, fokker en selecteurs. Alleen als die bereid zijn om het oordeel van keurmeesters op waarde te schatten en aan te wenden voor verbetering van het ras zal de toekomst gloren. Daar zijn de wedstrijden en vooral die in het voorjaar voor opgezet immers. Zo betoogde ook keurmeester Gert Jan Scheffer (tevens voorzitter van de Epagneul Bretonclub Nederland). "Op de grote akkers waar het gewas nog laag staat kunnen we de gangen en de bouw van een hond beoordelen om de beste te selecteren voor de fokkerij", zo vatte hij de intentie van de voorjaarsveldwedstrijden nog maar eens samen. Hij nam er de tijd voor om in te gaan op wezen en doel van veldwerk en hoe daarvan te leren. Zelf ooit begonnen met een Heidewachtel en later groot geworden met Breton jaagt hij nu Engelse Setter voor. Hij houdt van het spel en ziet ook voor Cont.II honden mooie dingen voor zich mits ze de juiste dingen doen zoals in de galop en de kophouding. Want alleen met een hoge kophouding kan het punt op de hoenders gemaakt worden. Honden die op haas zijn gericht en teveel aan de grond zoeken naar sporen en verwaaiing die missen de vogels en slaan de kansen over.
Angeren had zoveel in petto voor de 10 honden die deelnamen. Bijna in zijn geheel dezelfde groep als die in Herkenbosch aan de start verscheen. Zo naast de Betuwelijn op de grote droge akkers waar de tarwe 10 tot 15 cm op stond en de wind er onder een stralende zon mooi strak overheen kwam, ja daar wilden de honden wel jagen. Wat een dag en wat een wild. Na een goede anderhalf uur hadden alle honden volop kans op wild gehad en zagen we hazen, fazanten, eenden en.....vooral patrijzen. Er waren deelnemers bij die memoreerden dat we hier in één ochtend meer wild zagen dan in alle voorjaarsveldstrijden tesamen. Met een korreltje zout misschien maar 20 tot 25 fazanten en zeker 8 tot 10 koppels patrijzen voor 10 honden is voorwaar niet misselijk.
Toen we in de middag voor twee honden nog een stukje zochten en het veld van de heer Emmerzaal en Rudolf van Oppenraaij bezochten troffen we weer direct twee koppels patrijzen. Uitslag om 15.00 uur dus en tja dan kun je uitgebreid alle honden bespreken en er samen van leren.
De keurmeester bracht 3 Eervolle Vermeldingen en 2 kwalificaties Goed op tableau. Toen bleek dat hij, zelf wonende in Malden bij Nijmegen, zowat alle gastheren Giesen, Wagner en van Oorschot persoonlijk of tenminste bij naam kende stond de sfeer garant voor een mooie nazoek in Herberg de Ploeg in Angeren.
Als u dit leest is de toezegging om in Angeren terug te komen al binnen en ook Herkenbosch heeft zich positief gemeld. Hulde aan de leden Huijskens en Peters.
Rest mij nog de officiële uitslag te vermelden. Maar niet dan nadat de NCEF mag aankondigen om in dit najaar zeker twee Kampioenschapsveldwedstrijden (Haamstede en Herkenbosch) te organiseren en volgend jaar zeker weer de jeugdwedstrijden. Terug van weggeweest? In mijn ogen wel.
Namens de NCEF
ambassadeur gebruikshonden
Ad Baijens (foto's Carry Thijssen/Ad Baijens)
Uitslag Herkenbsoch                                                                Uitslag Angeren
1G                                                                                             1G
Ischa                                                                          Athos van de Schaarsheide
Epagneul Français                                                         Grote Münsterlander
eig/voorjager Koos Huijskens                                           eig/voorjager A te Boome
2G                                                                                              2G
Amy van de Rooise Dreven                                              Suyferhout's Heike
Heidewachtel                                                                Drentse Patrijshond
eig/voorjager Ton Koenen                                                eig/voorjager Geert de Smet
Eervolle Vermelding voor:                                                 Eervolle Vermelding voor:
Jibbe van 't Proostmeer                                                   Fenella van ' Poldersdijkje
Grote Münsterlander                                                       Drentse Patrijshond
eig/voorjager Marcel Veldhuis                                           eig/voorjager Jan Mastenbroek

Rusty van Caetshage                                                     Alma van de Rooise Dreven
Heidewachtel                                                                Heidewachtel
eig/voorjager Cor den Eng                                               eig/voorjager Jos van de Velden

Hyper of Mistic's Tale                                                     Hairwolf of Mistic's Tale
Weimaraner Langhaar                                                     Weimaraner Langhaar
eig/voorjager Stefan de Meyer                                         eig/voorjager Stefan de Meyer

Zoi van Caetshaghe
Heidewachtel
eig/voorjager M van Zanten
Foto's van deze wedstrijden ziet u op La-Cabane jachthonden

Laatst vernieuwd: 15.05.2011

Terug